09.02.2016 Αίτημα ακρόασης για προβλήματα επί του προσχεδίου της Θετικής Λίστας

09-02-2016 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Πρόεδρο Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου, κ. Δημήτρη Κούβελα, με θέμα:

“Αίτημα ακρόασης για προβλήματα επί του προσχεδίου της Θετικής Λίστας”

Επιστολή Υπουργού (231KB)