09-03-2020 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον COVID-19 σε χώρους εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393 09.03.2020 Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας