09-06-2020 – Τελικές Προτεινόμενες Νέα 1ου Τριμήνου 2020 _ Γενόσημα Μαρτίου 2020

09-06-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τελικές Προτεινόμενες Νέα 1ου Τριμήνου 2020 _ Γενόσημα Μαρτίου 2020”

Προτεινόμενες τιμές γενόσημα Μαρτίου pdf (705 KB)

Προτεινόμενες τιμές γενόσημα Μαρτίου excel (30,8 KB)