09-06-2020 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων _ Γενόσημα Απριλίου 2020

09-06-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων _ Γενόσημα Απριλίου 2020”

Προτεινόμενες τιμές γενόσημα Απριλίου pdf (614 KB)

Προτεινόμενες τιμές γενόσημα Απριλίου excel (14,7 KB)