09-09-2021 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων _ Γενόσημα Αυγούστου 2021

09-09-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων _ Γενόσημα Αυγούστου 2021”

Νέα γενόσημα Αυγούστου – pdf (611 KB)

Νέα γενόσημα Αυγούστου – excel (13 KB)