09-10-2019 – Ανακοίνωση για την Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018

09-10-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανακοίνωση για την Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018”