09.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη GLATIRAMER στη θετική λίστα

09-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/69915 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (611 KB)