10.01.2011 – Εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από 1/1/2011

10-01-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ με θέμα:

“Εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από 1/1/2011”

Αρχείο pdf (316KB)