10-01-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ για τη νιτροζαμίνη σε φαρμακευτικά προϊόντα

10-02-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ενημέρωση των ΚΑΚ σχετικά με τον έλεγχο Νιτροζαμινών σε φαρμακευτικά προϊόντα”