10.02.2016 – Δελτίο Τιμών νέων φαρμάκων και γενοσήμων

10-02-2016 – Επιστολή του ΣΦΕΕ προς την Πρόεδρο ΕΟΦ, κα. Αικατερίνη Αντωνίου και Αντιπρόεδρο Β’ ΕΟΦ, κ. Ηλία Γιαννόγλου, με θέμα:

“Δελτίο Τιμών νέων φαρμάκων και γενοσήμων”

Αρχείο pdf (183ΚΒ)