10-02-2021 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων_Νέα 4ου Τριμήνου 2020_Νέα Γενόσημα Δεκεμβρίου 2020

10-02-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων_Νέα 4ου Τριμήνου 2020_Νέα Γενόσημα Δεκεμβρίου 2020”

Νέα δ’ τρίμηνο pdf (655 KB)

Νέα δ’ τρίμηνο excel (21,8 KB)

Νέα γενόσημα pdf (437 KB)

Νέα γενόσημα excel (18,6 KB)