10.03.2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τη μη εκχώρηση του clawback προς τα νοσοκομεία

10/03/2017 – Επιστολή του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

«Σχετικά με την απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την μη εκχώρηση των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) προς τα νοσοκομεία»