10-03-2020 – Αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της νέας νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στον εφοδιασμό φαρμάκων στην ΕΕ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Δελτίο Τύπου ΕΟΦ 10.03.2020 Δελτίο Τύπου EMA Αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της νέας νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στον εφοδιασμό φαρμάκων στην ΕΕ