10-03-2020 – Αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της νέας νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στον εφοδιασμό φαρμάκων στην ΕΕ

11-03-2020 – Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ με θέμα:

“Αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της νέας νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στον εφοδιασμό φαρμάκων στην ΕΕ”

Δείτε το Δελτίο Τύπου (220 KB)

Δελτίο Τύπου EMA