10-03-2020 – Επιστολή Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για τις επισκέψεις των φαρμακευτικών επισκεπτών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
5037 10.03.2020 Επιστολή ΠΙΣ προς ΣΦΕΕ-ΠΕΦ για τις επισκέψεις των φαρμακευτικών επισκεπτών