10-07-2017 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμάκων & Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ (Ιούλιος 2017)

10-07-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ (Ιούλιος 2017)”

Τιμολόγηση νέων προϊόντων – xlsx (33,4 KB)

Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ – pdf (67 KB)