10.09.2012 – Τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ και αρνητικής λίστας

10-09-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Μ. Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας με θέμα:
“Τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ και αρνητικής λίστας”

Αρχείο pdf (284KB)