10/05/2011 – Εφαρμογή της Νοσοκομειακής Συσκευασίας για τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ./52376/10.5.2011 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νοσοκομειακής συσκευασίας για τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα

Αρχείο pdf (202KB)