Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Συνέντευξη Τύπου

στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη λειτουργία της Τράπεζας Φαρμάκων του ΣΦΕΕ