104/Α/01.08.2018 – Νόμος 4558/2018: Κατάργηση Ενδ. Τιμής ΜΗΣΥΦΑ – 4 τοις χιλίοις υπέρ Π.Φ.Σ. και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 104/Α/01.08.2018

“Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις”

id: 501Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο