104/Α/30.05.2020 – ΝΕΑ ΚΥΑ παράτασης απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων έως και 07.06.2020

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 104/Α/30.05.2020

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμεανων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις

id: 567

Κατεβάστε εδώ το αρχείο