105/Α/14.06.2018 – Μεσοπρόθεσμο 2019-2022

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 105/Α/14.06.2018

“Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”

id: 495

Κατεβάστε εδώ το αρχείο