1078/Β/28.03.2020 – ΚΥΑ για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 12998/232
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1078/Β/28.03.2020

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

id: 545

Κατεβάστε εδώ το αρχείο