1079/Β/28.03.2020 – Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α.1064
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1079/Β/28.03.2020

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020

id: 546Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο