1081/Β/28.03.2020 – Παράταση μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και χώρων συνάθροισης κοινού

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1081/Β/28.03.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 546

Κατεβάστε εδώ το αρχείο