10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας 2014

Υγεία 2020: Από τη ρητορική στην τεκμηρίωση για το μέλλον του υγειονομικού τομέα

18-20 Δεκεμβρίου 2014
Athens Hilton

Δείτε περισσότερα εδώ