10ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών

4 – 6 Δεκεμβρίου 2014

στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα

Δείτε περισσότερα εδώ