11-01-2019 – Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Αιτήματα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018

11-01-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Αιτήματα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018”

Δείτε τον κατάλογο των νέων ΣΥΦΑ και ΜΗΣΥΦΑ 4ου excel (26 KB)