11.01.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη ένταξης φαρμάκου στη θετική λίστα

11-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ.1522 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη ένταξης φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (614 KB)