11.01.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 7 φαρμάκων στη θετική λίστα

11-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/81100 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (678 KB)