11.03.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ν. Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

11-03-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ν. Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αρχείο pdf (274KB)

Έγγραφο ΙΚΑ με θέμα:
“Σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 113/2010”
Αρχείο pdf (567KB)