11.03.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 3 σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

11-03-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/10487 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (655 KB)