11.03.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 5 σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

11-03-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/10429 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (666 KB)