11.06.2018 – Τροποποίηση Απόφασης ΥΥ Ημερομηνία Έναρξης ΣΗΠ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44491

Σε συνέχεια του ΦΕΚ 1577/Β/08.05.2018 Υπ’Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003, δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 Απόφασης, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”

ID:494

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο