11-06-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: EMA – Αναστολείς ΜΕΑ και σαρτάνες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 10.06.2020

EMA/284513/2020

Τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη χρήση των αναστολέων ΜΕΑ και των σαρτανών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19