11-06-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: EMA – Αναστολείς ΜΕΑ και σαρτάνες

11-06-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη χρήση των αναστολέων ΜΕΑ και των σαρτανών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19”

Δείτε την ανακοίνωση (158 KB)

Αρχείο EMA (127 KB)