11-06-2020 – Ανακοίνωση λειτουργίας ΕΟΦ λόγω κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19)

11-06-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανακοίνωση λειτουργίας ΕΟΦ λόγω κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19)”