11/04/2011 – Ενημέρωση και Προώθηση Φαρμάκων στους Επαγγελματίες Υγείας από τις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις – ΜΗΣΥΦΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 26598

Ο ΕΟΦ θέτει σε διαβούλευση από σήμερα και μέχρι τις 13 Μαΐου 2011 την επισυναπτόμενη εγκύκλιο με θέμα:

“Ενημέρωση και προώθηση φαρμάκων στους επαγγελματίες υγείας από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις”

Αρχείο pdf (456KB)