11/05/2017 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017 (Δημόσια διαβούλευση)

11-05-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017 (Δημόσια διαβούλευση)”

Δελτίο ανατιμολόγησης Μαΐου 2017 – pdf (16 KB)

Δελτίο ανατιμολόγησης Μαΐου 2017 – excel (1,13 KB)