11/08/2015 – Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων (Αύγουστος 2015)

11/08/2015 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με την επικαιροποίηση αιτημάτων τιμολόγησης νέων προϊόντων αναφοράς, από 01-10-2014 ως 31-07-2015