1119/Β/20.04.2016 – Αναθεώρηση καταλόγου Ν.3816

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθμ. Γ5/17229
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1119/Β/20.04.2016

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010)

id: 445A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο