111/Α/02.07.2021 – Νέος Νόμος: 4813/2021 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4813
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 111/Α/02.07.2021

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

id: 664Η

Κατεβάστε εδώ το αρχείο