1123/Β/20.04.2016 – Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης για το Νοσοκομειακό clawback

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθ. ΓΔΟΥ/ Γ.Π.29183
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1123/Β/20.04.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β΄ 2758) απόφασης Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016»

id: 445

Κατεβάστε εδώ το αρχείο