1131/Β/02.04.2020 – Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 13272/Δ1.4607
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1131/Β/02.04.2020

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 548Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο