1145/Β/06.05.2014 – Clawback φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθμ. Υ9/οικ. 38071
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1145/Β/06.05.2016

“Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw back”) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015″

id: 348A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο