115/Α/07.08.2017 – Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 115/Α/07.08.2017

“Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις”

id: 476

Κατεβάστε εδώ το αρχείο