1196/Β/07.04.2020 – Κλειστός προϋπολογισμός για φάρμακα για την ηπατίτιδα C

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)/20455
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1196/Β/07.04.2020

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)

id: 552

Κατεβάστε εδώ το αρχείο