11ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld 2012

11 Σεπτεμβρίου 2012

Παρουσίαση του Προέδρου του ΣΦΕΕ κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, στο πλαίσιο του 11ου Ετήσιου Συνεδρίου Healthworld 2012

Παρουσίαση του Αντιπροέδρου του ΣΦΕΕ κου Πασχάλη Αποστολίδη, στο πλαίσιο του 11ου Ετήσιου Συνεδρίου Healthworld 2012