12.01.2011 – Ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά

12-01-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ με θέμα:
“Ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά”

Αρχείο pdf (519KB)