12-03-2020 – Αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τον Covid-19 και τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 12339/404 12.03.2020 Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωναϊού